Filtr Miejski

Ulicę Kalwaryjską i Zamoyskiego połączono nowymi schodami zapewniającymi dostęp do każdego wejścia wzdłuż ich ciągu. Zaprojektowane schody stanowią prosty układ równoległych biegów rozdzielonych windą ukośną.

Funkcją uzupełniającą do podstawowej – komunikacyjnej jest rola Filtra Miejskiego. Duży ruch samochodowy oraz tramwajowy na ulicy Kalwaryjskiej wznosi pył o różnych frakcjach (m.in. PM 10 i 2.5). Projekt zakłada wykorzystanie naturalnego ciągu powietrza z kierunku ulicy Kalwaryjskiej do wyżej położonej Zamoyskiego. Wciągnięty pył filtrowany jest przez wertykalne ogrody zaprojektowane na elewacjach sąsiednich budynków oraz wzdłuż ściany osłonowej ukośnej windy.