Dom na Piedestale

Dom na Piedestale zlokalizowany jest w miejscowości Masłomiąca. Projekt zakłada bardzo wyraźne oddzielenie różnych funkcji budynku co znalazło swoje odzwierciedlenie w bryle budynku. Część z biurem, pomieszczeniami technicznymi i garażem została oddzielona od drugiej mieszkalnej – dziennej i nocnej.

Projekt powstał w trakcie pracy z Biurze Architektury Stosowanej.